Betingelser og vilkår

Her kan du læse mere om vores betingelser, ved brug af vores platform og produkter.

Sidst opdateret d. 14. maj 2020.

Introduktion

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt. Ved anvendelse af hjemmesiden MUY.dk og dennes tjenester (samlet benævnt "Platformen") samtykker du i angivelserne i denne erklæring. Ved at abonnere på, eller bruge nogen af vores tjenester samtykker du i at du har læst, forstået og er bundet af disse vilkår uanset hvordan du abonnerer på, eller bruger disse tjenester. I tilfælde af at du ikke er enig med disse vilkår, helt eller delvis, bør du stoppe med at abonnere og/eller benytte dig af vores tjenester fuldstændigt.

De centrale vilkår

 1. Vores platform er gratis at benytte for alle brugere. Enkelte funktioner kan indeholde betaling, eller abonnement. Såfremt dette er tilfældet, vil det tydeligt fremgå forinden betaling af en ydelse.

 2. Det er strengt forbudt at oprette annoncer som overtræder gældende lovgivning, disse tilfælde vil blive politianmeldt alt efter sagens karakter.

 3. Vi støtter under ingen omstændigheder hvalpefabrikker, eller ulovligt salg af hunde, og andre kæledyr! Opdager vi sådanne tilfælde, vil sagen blive politianmeldt, og annoncer, samt konto hos MUY vil blive slettet permanent. Vi opfordrer alle brugere med mistanke om sådanne forhold, til at rapportere annoncen eller brugeren til os, eller myndighederne.

Fortrydelsesret - Abonnementer, annoncer m.m.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til MUY's regler om annoncering eller disse brugervilkår (i) er blevet fjernet fra webstedet eller (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte MUY's tjenesteydelser, eller (iii) for hvem der gælder særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive indrykket/leveret af MUY inden udløbet af den lovfæstede fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder, så snart MUY har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse MUY leverer, accepterer du, at MUY er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret. Er der tale om en annoncerings- eller abonnementsydelse vil denne forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annoncerings- eller abonnementsperiode.

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil MUY refundere dig det beløb du har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf. ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.

For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på MUY's online platforme forpligter MUY sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at MUY's tjenesteydelse herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor bortfalder.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

Misbrug

Benyt venligst knappen "Anmeld annonce" på de enkelte annoncer til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre annoncekvaliteten på MUY.dk. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på MUY's tjenester, er i overensstemmelse med MUY's regler for annoncering, ikke overtræder nogen love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af Indhold sker manuelt eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som tillader Indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

Såfremt du anmoder MUY om at foretage manuel eller automatisk oprettelse af Indhold ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at du skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før MUY anmodes om at foretage kopieringen.

MUY er berettiget til at fjerne Indhold fra MUY's tjenester uden varsel, hvis MUY vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. MUY forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne Indhold, der vurderes at være i strid med MUY's regler for annoncering, til skade for MUY's goodwill eller i øvrigt upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på MUY's tjenester ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på MUY's anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

MUY gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du indvilliger i at skadesløsholde MUY for ethvert tab som MUY måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som MUY måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på MUY's tjenester viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

2. Indholdet i disse vilkår kan ændres når som helst af os ved at publicere ændringerne på vores hjemmesider. Eventuelle ændringer vil blive varslet via indlæg på hjemmesiden. Du er ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere informationen på nettet for at se de seneste ændringer publiceret på vores sider. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden efter ændringerne er publiceret, accepterer du de ændrede vilkår.

3. Du er ansvarlig for al adgang til hjemmesiden via internettet og for at informere andre mulige brugere om disse brugsbetingelser.

4. Du vil ikke på nogen måde bruge hjemmesiden eller give os, hjemmesiden, eller enhver anden bruger af hjemmesiden, som på en eller anden måde:

 1. Er et brud på nogen lov, vedtægt, forskrift eller vedtægt af gældende jurisdiktion;

 2. Er bedragerisk, kriminelt eller ulovlig;

 3. Er urigtig eller forældet;

 4. Er uanstændigt, pornografisk, blasfemisk, misbrugende, racistisk, sexistisk, diskriminerende, ærekrænkende, skadeligt, chikanerende, truende, ondsindet, injurierende, hadefuldt, truende, usand eller politisk;

 5. Repræsenterer en anden person eller forvrænger et forhold med en anden person;

 6. Kan være et brud eller krænke ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder (inklusiv, uden begrænsning, varemærkerettigheder og broadcasting-rettigheder) eller persondatapolitik eller andre rettigheder med hensyn til os eller tredjeparter;

 7. I strid med vores interesser;

 8. Modsiger enhver specifik regel eller krav på denne side på en bestemt del af hjemmesiden eller hjemmesiden i almindelighed eller;

 9. Omfatter din brug, formidling eller overføring af virus, uønsket e-post, trojanske heste, trap doors, back doors, ”easter eggs”, orme, ”time bombs”, cancelbots eller drivere som er ment at skade, forstyrre, forhindre eller overtage systemer, data eller personlig information.

5. Du giver os hermed en uigenkaldelig, royalty-fri, verdensomspændende og overførbar licens til at bruge materiale som du sender til os eller hjemmesiden med det formål at blive brugt af hjemmesiden til markedsføring eller anden brug (på alle måder og i alle medier) af vores tjenester.

6. Kommentarer og andet materiale som tilbydes på hjemmesiden er ikke ment at være rådgivende. Derfor fraskriver vi os alt ansvar for afhængighed baseret på sådanne oplysninger, som en besøgende efterlader på hjemmesiden, eller andre, der kan informeres om indholdet.

7. Du forpligter dig til at du altid følger instruktionerne på hjemmesiden.

For mere information om hjemmesidens tilgængelighed, sikkerhed og nøjagtighed, se siden om persondatapolitik.

Vores rolle

MUY er på ingen måde indbladet i, eller en del af transaktioner med forhandlere, og vi er ikke sælgere eller leverandører af nogen af de produkter eller tjenester, som forhandlerne udbyder. Derfor er vi ikke underlagt nogen lovmæssige forpligtelser, som gælder for leverandører af disse produkter eller tjenester. På baggrund af dette, har vi ikke mulighed for at påvirke, eller tage ansvar for:

 1. kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de tjenester eller produkter, som forhandlerne udbyder, eller

 2. hvorvidt en forhandler kan eller vil levere nogen tjenester eller produkter. Brugere bør udvise den samme forsigtighed som ved lignende overførsler i fysiske butikker eller uden for internettet. Du bør, i det omfang, som loven tillader, undlade at stille os, vores ansatte og vores partnere, til ansvar for forhold, som berører overførsler med forhandlere, herunder (uden undtagelse) alle fordringer og reklamationer tilknyttet realiserede eller urealiserede transaktioner med forhandlere.

Tillægstjenester

Vi eller vores samarbejdspartnere kan af og til tilbyde nye eller yderligere tjenester gennem MUYs tjeneste. Din anvendelse af disse tjenester kan være genstand for tillægsvilkår og regler, og du skal acceptere disse tillægsvilkår og bestemmelser. Vi vil præsentere disse tillægsvilkår og -regler i MUYs tjeneste på en måde, som vi finder passende, når du går med til at bruge disse tillægstjenester. Hvis du bryder mod tillægsvilkårene, som er tilknyttet tillægstjenester, bryder du samtidig denne aftale.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af MUY.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. MUY's ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Vores ansvar

16. Vi tager ikke ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller af vores urigtige informering af oplysninger eller for eventuelle forpligtelser, som vi ikke kan udelukke eller begrænse ved lov.

17. Så længe loven tillader det, og med forbehold for nr. 21 nedenfor, i alle andre tilfælde end for tjenester som vi tilbyder for en enkelt kunde (som reguleres af sine egne betingelser), i det omfang det er tilladt ved lov:

a. Vores fulde ansvar overfor dig og tredjeparten skal ikke i nogen tilfælde overstige værdien af det største af: i) DKK 100 eller ii) 110% af det samlede beløb du har betalt til os de seneste 12 måneder før årsagen til søgsmålet opstod, og b) vi skal ikke gøres ansvarlig (uanset i kontrakt, erstatningsret, uagtsomhed, tilbagelevering eller det juridiske aspekt af ansvar) med hensyn til din brug eller manglende evne til at bruge eller forsinkelse af brugen af hjemmesiden eller materialer på eller tilgængelige fra enhver handling eller beslutning som følge af brug af hjemmesiden eller noget sådant materiale til: (a) indirekte skade eller følgeskader, omkostninger eller udgifter, (b) tab af faktisk eller forventet fortjeneste, (c) kontrakttab, (d) tab af monetær brug, (e) tab af forventede besparelser, (f) indtægtstab, (g) tab af goodwill, (h) tab af omdømme, (i) tab af virksomheden, (j) tab af tid, (k) muligt tab, eller (l), tab af skade på, eller ødelæggelse af data; hvis et sådant tab med rimelighed kunne forudses, eller vi har fået oplyst at du kan lide sådanne tab. For at undgå tvivl, (b) og (g) gælder uafhængigt af om sådanne tab er direkte, indirekte eller andet.

Varemærker

18. MUYs navn og logoer og alle relevante navne, designmærker og slogans er vores eller vores licengiveres varemærker.

Copyright

19. Vi er ejere eller rettighedshavere af al intellektuel ejendom på hjemmesiden og af det publicerede materiale. Disse egenskaber er beskyttet af lov om ophavsret og aftaler rundt om i verden. Alle rettigheder er reserveret.

20. Du kan udskrive en kopi eller downloade uddrag af dele af hjemmesiden til personlig brug, og du kan gøre andre mennesker i organisationen klar over materiale publiceret på hjemmesiden.

21. Du kan ikke på nogen måde ændre udskrifter eller digitale kopier af materialet på hjemmesiden, og du kan ikke bruge illustrationer, fotografier, videoer, eller lydsekvenser, eller nogen grafik adskilt fra medfølgende tekst.

22. Du må ikke bruge noget materiale (med undtagelse af vores pressekit) på hjemmesiden til markedsføringsformål uden tilladelse fra os eller vores licensgivere.

23. Hvis du udskriver, kopierer eller downloader nogen dele af hjemmesiden i strid med disse brugsvilkår, vil din ret til at bruge hjemmesiden ophøre umiddelbart og du må, i henhold til dit valg, returnere eller tilintetgøre alle kopier af materialet.

Information om dig og dine besøg på hjemmesiden

24. Vi behandler oplysninger om dig i henhold til vores retningslinjer for persondatapolitik. Ved at bruge hjemmesiden godkender du dette, og sørger for at al information om dig er aktuelt og korrekt.

Overførsler via hjemmesiden

25. kontrakter for levering af produkter og ydelser, foretaget via hjemmesiden, eller som følge af dit besøg, er underlagt vores vilkår og betingelser.

Tredjeparters hjemmesider

26. Vi har ingen kontrol over, og vi påtager os ikke, ansvar for indholdet på hjemmesider som vi linker til (hvis siden vi linker til ikke er drevet af os). Sådanne links har vi kun for kundens skyld, uden garanti, direkte eller indirekte, for indholdet på siderne. Vi annoncerer ikke, og anbefaler ikke tredjeparters hjemmesider gennem links vi har på hjemmesiden.

27. Du kan ikke uden vores tilladelse lave en ramme med vores hjemmeside til din egen eller en andens hjemmeside.

28. Hermed giver vi dig en ikke-eksklusiv, royalty-fri licens til at koble til vores hjemmeside fra din hjemmeside, forudsat at du gør dette på en retfærdig og lovlig måde, uden at skade vores omdømme eller drage fordel af det. Specifikt:

 1. Du må ikke give nogen garanti for eller fremstilling af os, vores tjenester eller retningslinjer med mindre du har fået udtrykkelig godkendelse fra os;

 2. Du må ikke sige noget som er usandt, vildledende, nedsættende eller stødende om os, vores tjenester eller retningslinjer, og

 3. Du må ikke, direkte eller indirekte, påstå at vi anbefaler din hjemmeside eller arbejder med hjemmesiden, hvis ikke det er sandt.

Andet

29. Hvis nogen af disse vilkår bliver fundet ulovlig, ugyldig, eller på anden måde ikke kan håndhæves på grund af lovene i en stat eller land hvor disse vilkår var ment at være ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve, så langt som lovene tillader, bliver disse fjernet og de resterende vilkår skal fortsat være gyldige og fortsætte med at være bindende og gældende.

Gældende lov og jurisdiktion

30. Disse vilkår og din brug af hjemmesiden (og eventuelle relationer uden en kontrakt, som kan opstå fra eller i forbindelse med dem) skal reguleres af og tolkes i overensstemmelse med materiel dansk ret. Du accepterer det danske retsvæsens jurisdiktion til at afgøre tvister som måtte opstå af disse vilkår for brug.

Registrering, konto, sikkerhed og lukning af konto

Afhængigt af den konkrete funktionalitet på vores side til enhver given tid, kan det potentielt set blive nødvendigt for dig at registrere dig på vores side, for at benytte dig af den fulde funktionalitet eller for at få adgang til en stor del af vores tjenester. Registreringen kan foregå ved at oprette en konto på MUYs hjemmeside eller ved at logge på gennem sociale medier såsom Facebook eller Google.

Du skal være mindst 18 år for at kunne oprette en brugerkonto. En person kan kun have én konto på MUYs side. Når du tilmelder dig tjenesten, skal du angive korrekte og aktuelle oplysninger om dig selv — inklusive dit rigtige navn og din aktuelle e-mail adresse, samt alle andre oplysninger, som du bliver bedt om.

Hvis du angiver dine bankkontooplysninger, eller anden betalingsinformation (din betalingsmåde), skal du

 1. forsikre dig om at du har ret til og kan bevise at du har fuldstændig ret til den valgte betalingsmåde,

 2. bekræfte at du vil tage imod penge, som betales tilbage ved hjælp af den pågældende betalingsmåde.

Du skal holde denne information opdateret via din brugerkonto. Bemærk at din betalingsmåde (f.eks. en dansk bankkonto eller PayPal) kan indeholde visse bestemmelser om højeste og laveste betalinger, som du kan modtage gennem denne betalingsmåde.

Under registreringen er du i visse tilfælde nødt til at tilføje en adgangskode. Du skal holde din adgangskode fortrolig og øjeblikkeligt underrette os, hvis en uautoriseret tredjepart får kendskab til din adgangskode, hvis der forekommer uautoriseret brug af din email, eller hvis der forekommer nogen anden form for sikkerhedsbrud som du kender til.

Alle konti skal være registreret med en gyldig e-mailadresse, som du benytter regelmæssigt. Enhver konto registreret med en anden persons e-mailadresse eller med en midlertidig e-mailadresse kan blive lukket uden varsel. Vi kan kræve at brugere validerer deres konto på ny, hvis vi har mistanke om at en konto er tilknyttet en ugyldig e-mailadresse.

MUY kan sende dig administrative og salgspromoverende e-mails (Du kan til enhver tid framelde dig denne service, ved typisk at klikke på afmeld linket nederst i en sådan type e-mail)

Spørgsmål og henvendelser

Hvis du har spørgsmål til disse betingelser, så kan du sende en e-mail til sikkerhed@muy.dk.